De geschiedenis van de Triduüms

MaisonAccueilChapelle (7)

In de winter van 1932-1933, is de Maagd Maria verschenen aan vijf kinderen van Beauraing en heeft ze hen haar Gouden Hart getoond

Bedevaarders, zieken en mindervaliden hebben zeer snel geantwoord op haar oproep om naar Beauraing op bedevaart te trekken. Heel wat vrijwilligers hebben zich vanaf het begin ingezet om bedevaarders te helpen, met name diegenen die te lijden hadden van ziekte.

In 1955 besloot een groep vrijwilligers een vereniging te stichten om op een efficiënte manier materiële, morele en geestelijke hulp te kunnen bieden aan zieken en mindervaliden die op bedevaart kwamen naar Beauraing. Deze vereniging is later een vzw geworden, met de naam van  « A.s.b.l. Hospitalité Notre-Dame de Beauraing-Accueil des malades ». Dankzij giften van weldoeners en dankzij de inzet van vrijwilligers (de stichters en hun opvolgers) heeft de vzw deze objectieven kunnen verwezenlijken.

De Hospitaliteit heeft snel een ideale formule gevonden om zowel te antwoorden aan de verwachtingen van de zieken en mindervaliden als de inhoud van de boodschap van Maria te verspreiden: de triduüms.
(Een Triduüm, een soort van korte retraite, is een verblijf van drie dagen in broederlijke gemeenschap en stevig gekruid met religieuze diensten.)

De Hospitaliteit kwam tussen in de aankoop, het onderhoud en het beheer van het nodige materiaal voor een gepaste opvang van de zieken en mindervaliden die naar Beauraing kwamen. Ze zorgde voor het goede verloop van de Triduüms.

Voor de Triduüms en de andere bedevaarten heeft de Hospitaliteit kunnen rekenen op de gemeenschap van de zusters van de Christelijke Leer die zich ontfermen over het « Maison de l’Accueil ». Om de bedevaarders te kunnen opvangen, was er nood aan een verblijfplaats. De zusters van de Christelijke Leer hebben een oplossing geboden door hun oude school om te vormen tot « Maison de l’Accueil ». Later werd een tweede gebouw opgetrokken en werd een herinrichting doorgevoerd van het oude gebouw.

Om de dienst van het « Maison de l’Accueil » (onthaal, verblijf, maaltijden, …) te kunnen verzekeren op langere termijn, hebben de zusters gekozen om hun huis met haar activiteiten onder te brengen in een vzw vanaf 1 september 2012. En dit onder de naam van « Maison de l’Accueil-Beauraing, A.s.b.l. »

Al snel is gebleken dat beide vzw’s dezelfde objectieven nastreven. Het was zodoende wenselijk om deze samen te voegen om sommige kosten te verminderen maar vooral ook om de dienst aan de zieken en de minderbedeelden te kunnen blijven voorzien. De beheerraden van beide vzw’s hebben deze mogelijkheid onder de loep genomen en dit bleek inderdaad een interessante denkpiste.

De beslissing om de « A.s.b.l. Hospitalité Notre-Dame de Beauraing-Accueil des malades » op te heffen werd genomen op de buitengewone algemene vergadering van 05 oktober 2013. De beslissing om haar aktiviteiten onder te brengen in de « A.s.b.l. Maison de l’Accueil-Beauraing » als een nieuwe afdeling werd genomen in een buitengewone algemene vergadering van 21 oktober 2013. De leden van de opgeheven vzw die ingeschakeld zijn in deze nieuwe afdeling zullen erover waken dat in dezelfde dienstverlening wordt voorzien als voorheen, met name voor de « Triduüms ».

Jean Alaime

Publicité

Laissez-nous un commentaire ! Leave us your comment! i Dejenos su comentario!

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s